Sklad zespolow tynkarskich

Organizacja brygad tynkarskich przy mechanicznym tynkowaniu oraz liczba tynkarzy w brygadach zależy przede wszystkim od rodzaju sprzętu i sprawności jego działania oraz od wielkości frontu pracy. W początkach wprowadzenia tynkowania mechanicznego skład ilościowy brygad i podział ich czynności był różny. Skład wahał się od 9 do 15 robotników. Obecnie, po zdobyciu dużego doświadczenia, ustalił się zasadniczy podział brygad na zespoły wykonujące: natryskiwanie zaprawy końcówką, ściąganie nadmiaru zaprawy łatami i zacieranie gładzi. Podział pracy w samych brygadach jest jednak zmienny i zależy od wzajemnego zgrania się członków brygady. Dlatego też nie ma u nas jeszcze praktycznie wypróbowanych i sprawdzonych schematów organizacyjnych dla tynkowania mechanicznego. Stosowany u nas schemat organizacyjny mechanicznego tynkowania oparty jest na karcie technologicznej opracowanej przez radzieckiego tynkarza-racjonalizatora J. E. Kutienkowa. Uwzględniając kategorię tynków wykonywanych u nas i przyjmując wydajność jednej tynkownicy równą 1 m3/godz., powinno się wykonywać w ciągu 8 godzin ok. 250-r-300 m2 tynku o przeciętnej grubości 2 cm. Przy tym założeniu przyjęto, że najbardziej racjonalny jest zespół 12 ludzi przypadających na 1 końcówkę, stanowiący brygadę tynkarską. Brygada ta dzieli się na 3 wyspecjalizowane zespoły o następującym składzie i zadaniach.